Formát MK

MK kombinacerepresentuje   MK kombinacerepresentuje
a'áA'Á
a`äA`Ä
c^čC^Č
d^ďD^Ď
e'éE'É
e^ěE^Ě
i'íI'Í
l'ĺL'Ĺ
l^ľL^Ľ
n^ňN^Ň
o'óO'Ó
o^ôO^Ô
o`öO`Ö
r^řR^Ř
r'ŕR'Ŕ
s^šS^Š
t^ťT^Ť
u'úU'Ú
u^ůU^Ů
u`üU`Ü
y'ýY'Ý
z^žZ^Ž
|^ˇ|'´
"^°\''
\^^\``
MK je "spřežkový" formát (kód), který umožňuje zápis českého a slovenského textu s diakritikou na libovolném počítaci v libovolném textovém editoru. Poté ho lze převést pomocí konverzního program konvCS do některého z běžných kódování. Diakritika se vyznačuje znaky ^, ' a ` (circumflex (stříška), apostrof a převrácený apostrof) za příslušným písmenem.

Stříška reprezentuje háček (měkkost) nebo kroužek nebo stříšku, apostrof čárku, a obrácený apostrof přehlásku. MK tedy vytváří všechna česká a slovenská písmena s diakritikou tak jak je zobrazeno ve vedlejší tabulce.

Např. předchozí odstavec zapsaný v MK formátu tedy vypadá takto:
"Str^i's^ka reprezentuje ha'c^ek (me^kkost) nebo krouz^ek nebo str^i's^ku, apostrof c^a'rku, a obra'ceny' apostrof pr^ehla'sku. MK tedy vytva'r^i' vs^echna c^eska' a slovenska' pi'smena s diakritikou tak jak je zobrazeno ve vedlejs^i' tabulce."

M. Kolář, červen 1998